top of page

קווי סבבוס רמת גן

* שימו לב, לאור הנחיות משרד הבריאות מערך הסבבוס לא יהיה פעיל בתקופה הקרובה.

הנסיעה בקווי סבבוס רמת גן הינה ללא תשלום הודות לעיריית רמת גן.

אין צורך בהרשמה כלשהי מראש כדי לעלות על קווים אלו.

bottom of page